Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

8 jun 11

Onderzoek naar effecten van werken met sterke punten

Het sterke punten denken is in opmars! Steeds meer lees en hoor je over het werken vanuit talenten en met sterke punten van medewerkers in organisaties. De populariteit in het HR veld is duidelijk aan het groeien. Daarom hebben we samen met de Universiteit van Tilburg een studie uitgevoerd naar de effecten ervan. Zeven afstudeerstudenten en hun begeleider dr. Marianne van Woerkom deden met behulp van vragenlijsten bij verschillende organisaties onderzoek.

 

Artikel

Eerder schreven we op deze blog al over de verbanden die in het onderzoek naar voren kwamen. De bijzondere co productie met de Universiteit van Tilburg heeft nu ook geresulteerd in een artikel voor Opleiding & Ontwikkeling dat we samen over het onderzoek schreven.

 

Sterke puntenbenadering

De sterke punten benadering is in dit onderzoek niet benaderd als een HR instrument of een methodiek, maar als de mate waarin medewerkers in de organisaties ervaren dat er sprake is van een benadering vanuit sterke punten en kwaliteiten. Het uitgangspunt is daarbij dat in iedere organisatie in meer of mindere mate sprake is van een dergelijke benadering, in de zin dat er:

- ruimte is voor ontwikkeling van talent;

- aandacht en waardering voor sterke punten is;

- mogelijkheden zijn om talenten toe te passen in het werk.

Bijvoorbeeld doordat er aandacht is voor verschillende kwaliteiten van medewerkers in een team, omdat er leeractiviteiten worden aangeboden of doordat managers in hun manier van leidinggeven oog hebben voor talent.

 

Hoofdlijn

Naast de essentie van de sterke punten benadering, hoe deze verschilt van een deficiëntiebenadering en wat theoretische achtergrond bij het sterke punten denken, gaan we in het artikel in op de uitkomsten van het onderzoek. De vraag die in het onderzoek centraal stond is: ‘welke effecten heeft een ‘sterke punten’-benadering op de medewerker zelf en op de organisatie’. Specifiek is gekeken naar de impact op taakprestatie, extrarol gedrag (doen mensen ook dingen die buiten hun directe taak liggen), innovatief gedrag, welzijn en zelfvertrouwen. In het artikel zelf is te lezen hoe deze aspecten zijn onderzocht, én wat het precieze effect is. We kunnen wel vast verklappen dat er op bijna al deze aspecten effecten te vinden zijn!

 

Rol van emoties

Verrassend is daarnaast het effect van een sterke punten benadering in relatie met positieve emoties. Het blijkt dat mensen die op het werk relatief weinig positieve emoties ervaren juist veel effect ondervinden van een sterke punten benadering. Hun welzijn en prestaties nemen extra toe. De praktische toepasbaarheid van het onderzoek komt ten slotte ook aan bod. Immers, juist de verbinding met de praktijk van leidinggevenden en medewerkers is waar de meerwaarde van een sterke punten benadering zit.

 

Vervolg

Hopelijk draagt dit artikel bij aan de bewustwording dat aandacht voor talenten van medewerkers effect heeft op het welzijn van medewerkers en (daarmee) ook het belang van een organisatie dient. En is het mogelijk een aanleiding om het gesprek te voeren over het werken vanuit talenten en kwaliteiten, en hoe dat binnen jullie organisatie vorm krijgt.

 

Het mooie is dat het niet bij dit onderzoek blijft. Christina Meyers MSc. is bezig met een promotie-onderzoek dat hierop voortbouwt, waarin ze de effectvraag diepgravender onderzoekt. Wil jij meedoen, of op de hoogte blijven, dan kun je contact opnemen.

 

Dank


We hebben met heel veel plezier aan dit onderzoek meegewerkt. Heel veel dank aan Marianne, de studenten, de collega's en de organisaties die dit avontuur met ons zijn aangegaan!

 


Reageer op dit item

Naam

E-mail

Reactie

 


Andere interessante blogs op het thema “Publicaties” voor jou geselecteerd:


Mijn why: 'Developing stories of the oppressed'

1 mei

Mijn why: 'Developing stories of the oppressed'

Dat was het antwoord op de vraag: ‘waarom doe je het werk wat je doet?’. Terwijl ik de zin voor het eerst uitspreek, kijken zo’n 40 collega’s mij vragend en misschien ook wel bevestigend aan. De volgende collega in de kring vertelt zijn zin. En...

Verhalen herschrijven

19 apr

Verhalen herschrijven

Vol concentratie lezen we het uitgeprinte A4-tje dat we alle acht op onze schoot hebben liggen. Vanuit de andere kant van de ruimte komt het geluid van het wekelijkse biljartuurtje onze kant op, gemixt met het ritmische getik van het mes van de vrijwilligster die...

In de maak: het K&S jubileumboek

4 apr

In de maak: het K&S jubileumboek

Vrijdagochtend 9.00u. In de mooiste kamer van ons pand op de Maliebaan zitten Derk van der Pol, Mara Spruyt en Marijke Boessenkool aan tafel voor het wekelijks jubileumboekoverleg. Want er is een jubileumboek voor K&S Nederland in de maak. Een boek waarin we wie en...

Hoe houd je de energie vast na een bijeenkomst vol plannen?

29 mrt

Hoe houd je de energie vast na een bijeenkomst vol plannen?

Verandering is in veel organisaties aan de orde van de dag. En hoewel teams dagelijks proberen om vorm te geven aan nieuwe ambities, en proberen vormen te vinden die beklijven, blijft veranderen moeilijk. Het merendeel van de pogingen loopt vast of komt...

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

16 mrt

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

Patronen Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich tegen veranderingen te verzetten. Veranderingen worden in ons brein ervaren als bedreiging. Ons biochemisch systeem houdt niet van verandering en doet er alles aan om bij het vertrouwde te blijven, ook al is het niet constructief...

Dit item is niet beschikbaar in het Nederlands.

13 mrt...

Achter de schermen

9 mrt

Achter de schermen

“Lees jij nog wel eens een vakpublicatie helemaal van begin tot eind?” vroeg iemand mij laatst. Naarmate je meer kennis en ervaring hebt kijk je inderdaad selectiever boeken in en kies je hoofdstukken die interessant en nieuw voor je zijn. Bladeren, achteraan beginnen of middenin,...

Aan het einde van de Nacht van de Imperfectie

7 feb

Door: Mieke Moor | Categorie: Inspiratie Publicaties
Aan het einde van de Nacht van de Imperfectie

In januari vond de boekpresentatie plaats van Imperfecte Adviseur . Tijdens De Imperfecte Nacht hebben de auteurs met een aantal genodigden onderzoek gedaan naar hun eigen imperfectie. Auteur Mieke Moor verzorgde het slotwoord: "Toen ik vorige week voor de laatste voorbereidingen voor deze...
vorige
1 2 3 ... 18 19 20
volgende