Wat we doen

Kessels & Smit-adviseurs werken als:

 • Ontwerpers: we ontwerpen leerinterventies, variërend van eendaagse workshops tot het curriculum van een opleiding, tot een langetermijn-organisatie-verandering.
 • Ontwikkelaars: we werken ideeën en concepten uit in praktische instrumenten en aanpakken – klaar voor gebruik.
 • Coaches en facilitators: we faciliteren leerprocessen op uiteenlopende manieren, zoals individuele coaching, teamcoaching, workshops, large group interventions, ondersteuning van veranderteams, begeleiding van leertrajecten, intervisie...
 • Onderzoekers: we gebruiken experimenten, participatief onderzoek en actie-onderzoek als manieren om beweging en vernieuwing te creëren:  onderzoek als interventie. We zijn ook actief in wetenschappelijke onderzoeksprojecten. Dat is onze manier om bij te dragen aan het verder ontwikkelen van ons vakgebied.
 • Procesadviseurs: we werken samen met opdrachtgevers aan vernieuwende benaderingen voor actuele ontwikkelvraagstukken. We denken ook op strategisch beleidsniveau mee over talentontwikkeling en de inrichting van de HRD-functie in organisaties.

 

Je zou even goed kunnen zeggen dat we werken als:

 • Partners: we werken niet voor, maar met opdrachtgevers. We brengen verschillende partijen altijd samen omdat innovaties en transformaties vaak ontstaan door het bundelen en verbinden van perspectieven, door meervoudig kijken.
 • Doeners en bouwers: we houden niet op bij adviseren, het liefst helpen we mee om ideeen te vertalen in actie. Leren-door-creeren is een heel effectieve ontwikkelstrategie!
 • Vernieuwers: problemen kunnen niet worden opgelost met hetzelfde denken waaruit ze zijn ontstaan... Dus we zoeken steeds naar nieuwe manieren die het proces sprankelend houden en helpen om mooie resultaten te bereiken.
 • Netwerkers: we verbinden partners en collega’s en bouwen zo netwerken waarin we samen leren en kennis ontwikkelen.
 • Ondernemers: we laten nieuwe bedrijven en ondernemingen ontstaan als dat helpt om ruimte voor vernieuwing te creeren en een economisch fundament te leggen onder het werk dat we graag doen.
 • Schrijvers: we schrijven over werk dat we doen, onze werkwijzen en instrumenten - als reflectiemiddel en om ze kenbaar te maken aan anderen.
 • Lerenden: onze persoonlijke en professionele ontwikkeling blijft doorgaan: leren, verkennen en ontdekken zijn integraal onderdeel van ons werk, en van ieder van ons.