Teammonitor

Samenvatting

Wat is het?

De teammonitor is een op maat gemaakt hulpmiddel dat de ontwikkeling van teams in de zorg ondersteunt. Een zelforganiserend team is in staat om zelfstandig problemen in zowel uitvoerende taken als regeltaken op te lossen door voldoende regel en stuurmogelijkheden. De teammonitor is een gevalideerde online vragenlijst die als hulpmiddel ingezet kan worden bij teamontwikkeling van zelforganiserende teams. De functie van de monitor is inzicht te krijgen in de mate waarin het team zich ontwikkeld heeft en waar het team zelf ontwikkelingsmogelijkheden ziet.

 

Wanneer kun je het gebruiken?

De teammonitor is geschikt voor zorgorganisaties die:

  • starten met invoeren van zelfsturing en zelforganisatie. Het management heeft nog geen duidelijk beeld wat zelfsturing in hun organisatie betekent. 
  • al een duidelijke visie hebben op zelfsturing (en met de invoering gestart zijn). Teams die willen weten waar elk team staat in de ontwikkeling en wat vervolgstappen zijn voor elk team.
  • zelf begeleiders hebben voor invoering van zelfsturende teams en zelf de tool en de methodiek willen leren inzetten.

Download dit instrument TeammonitorBrochure.pdf (2104 KB)