Samen vernieuwen in de praktijk: toolbox om werk te maken van innovatie

Samenvatting

De Toolbox Samen vernieuwen in de praktijk biedt handvatten voor het werken aan het vinden van slimme oplossingen voor lastige vraagstukken. Het is gebaseerd op het onderzoek naar leren en innoveren dat we de afgelopen jaren hebben verricht. 

 

http://www.samenvernieuwenindepraktijk.nl/