Inspiratieblog

7 posts gevonden uit Nederland Verwijder selectie filter van "Mariel Rondeel" Verwijder selectie filter

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

21 dec 17

Leren in organisaties: werk waar je warm van wordt

Mariel Rondeel werd geinterviewd op pwnet.nl over het boek Opleidingskunde: "Het creëren van een lerende organisatie is niet de exclusieve taak van opleidingskundigen of de afdeling Leren en Ontwikkelen. Kennisdelen en kritisch kijken naar je eigen opvattingen over werk, moeten worden gedragen...

Ontwerp van een vakopleiding: vijf krachtige elementen

12 mei 16

Ontwerp van een vakopleiding: vijf krachtige elementen

We werkten de afgelopen maanden aan een intensief project waarin we een nieuw ontwerp maakten voor een functiegerichte opleiding voor retailers. De vraag voor dit nieuwe ontwerp ontstond vanuit de wens om meer ruimte te maken voor persoonlijke leerbehoeftes. En vanuit de wens om echt...

Start de klok! Vijf lessen over het ontwerpen van leertrajecten voor veel mensen onder tijdsdruk

5 apr 16

Start de klok! Vijf lessen over het ontwerpen van leertrajecten voor veel mensen onder tijdsdruk

Waar begin je als je in drie maanden een nieuwe opleiding moet ontwerpen voor meer dan duizend teamleiders voor een commerciële organisatie, verspreid over heel Nederland? Op deze leuke én uitdagende vraag van een van onze klanten stapten wij het afgelopen najaar in met elkaar....

Kwaliteit in het onderwijs: vertrouwen op 'eigen wijsheid'

20 dec 11

Door: Mariel Rondeel | Categorie: Inspiratie
Kwaliteit in het onderwijs: vertrouwen op 'eigen wijsheid'

Al geruime tijd bouw ik samen met docenten, werkveld en studenten aan nieuwe examens in het mbo. Daarbij valt mij op dat docenten gedreven zijn om iets moois neer te zetten. Maar ook dat ze beducht zijn voor instanties die over hun schouders meekijken naar wat er ontworpen wordt, zoals de Onderwijsinspectie. De vraag aan mij als adviseur is dan bijvoorbeeld om te ondersteunen bij de ontwikkeling van een proeve van bekwaamheid met als belangrijke voorwaarde dat het examen 'inspectieproof' is. Terwijl je als docent natuurlijk geen examens ontwikkelt voor de onderwijsinspectie, maar voor de student en voor de beoordelaar. Samen heb je er belang bij om over een rechtvaardig en hanteerbaar instrument te beschikken waarmee de student zijn of haar bekwaamheid kan tonen. Ik wil daarom liever niet het oordeel van de externe buitenstaander als uitgangspunt nemen bij het ontwikkelen van examens, maar de professionele normen van de school en het werkveld. Wanneer vinden zij dat een proeve van bekwaamheid kwaliteit heeft en de kern raakt van het beroep?

Versterk de leercultuur en begin bij het werk

11 apr 11

Versterk de leercultuur en begin bij het werk

Sinds januari van dit jaar ondersteun ik met veel plezier vijf organisaties in de kinderopvang en de maatschappelijke dienstverlening bij de versterking van hun leercultuur. Wat mij opvalt in de gesprekken is dat mensen vaak teleurgesteld zijn in het effect van formele trainingen. Daaronder versta ik: doelbewust leren in georganiseerd en gestructureerd verband, meestal buiten de deur. Vaak gaat het om verdiepen of verbreden op inhoudelijke thema’s, ofwel kennis vergaren.

RBA4 wordt Prove2Move: ofwel 5 tips voor een sprankelend symposium

30 mrt 11

RBA4 wordt Prove2Move: ofwel 5 tips voor een sprankelend symposium

Samen met mijn collega’s Ans Grotendorst en Leo Dercksen ondersteun ik met plezier al vele jaren een samenwerkingsverband van drie ROC’s in Overijssel: Landstede, ROC van Twente en Deltion College. Onder de nieuwe naam Prove2Move (voorheen: Examenbank RBA4) ontwikkelen docenten van deze ROC’s proeven van bekwaamheid voor zorg, welzijn en onderwijs. Men ondersteunt ook de professionalisering van beoordelaars door middel van een training en een beoordelaarsproeve. Op 22 maart vierde Prove2Move haar 12,5 jarig bestaan met een symposium. Het was een bijzonder geslaagde dag. Veel bezoekers, veel energie….

Nog nagenietend vroeg ik mij af wat dit nu zo’n bijzonder symposium maakte. Ik kwam vijf succesfactoren op het spoor. Misschien niet wetenschappelijk bewezen, maar wel in de praktijk beproefd…!

Homo zappiens: leren van een nieuwe generatie

27 jan 10

Door: Mariel Rondeel | Categorie: Inspiratie
Homo zappiens: leren van een nieuwe generatie

In 2009 verscheen Homo Zappiens: opgroeien, leven en werken in een digitaal tijdperk. Een lezenswaardig boek van Wim Veen waarmee hij een nieuw begrip in Nederland introduceert. Hij laat in dit boek zien dat in bijna alle sectoren van onze samenleving jonge homo...