Competentiegerichte ontwerpbenadering

Samenvatting

Bij het ontwerpen van leertrajecten voor functies en/of beroepen, doorloop je een aantal ontwerpstappen en beantwoord je systematisch een reeks vragen. In deze tool vind je een schematisch overzicht van dat ontwerpproces en de vragen per ontwerpstap. Het ontwerpproces verloopt alleen op papier zo lineair en deductief en volgt ook niet altijd precies de ‚koninklijke weg'. Het is veel meer een cyclisch ontwerpproces dat permanent plaats vindt, in voortdurende interactie met alle betrokkenen bij het leertraject. Samen werk je toe naar een leertraject waarvan alle onderdelen logisch samenhangen (interne consistentie). De relationele, communicatieve benadering van het ontwerpproces bevordert gedeelde opvattingen over het doel en de aanpak van het leertraject (externe consistentie).

Download dit instrument Handout_competen...rpbenadering.pdf (80 KB)