FCE Ontwikkelen van Effectieve Leerinterventies (OEL)

FCE Ontwikkelen van Effectieve Leerinterventies (OEL)

Donderdag 24 september


De OEL is een krachtig leertraject, specifiek toegesneden op de Vlaamse context qua thematiek en gastsprekers, van 10 maanden gericht op het:

  • analyseren van leerbehoeften en ontwerpen van effectieve leerinterventies;
  • adviseren en het creëren van draagvlak in de organisatie voor leren;
  • ontwikkelen van de eigen professionele identiteit.

 

Lees meer...