Vragenlijst 5 praktijken

Samenvatting

Hoe staat het met de ontwikkeling van talent in jouw organisatie?

Hoe competentiemanagement & talentontwikkeling verbinden...

 

Bij het werken rond het thema talentontwikkeling in organisaties, kristalliseren zich vijf praktijken uit die een positief verschil blijken te maken. Met deze vragenlijst brengen we die vijf praktijken binnen uw organisatie in kaart. De groene vragen peilen eerder naar de mate waarin de praktijk wordt toegepast. De rode vragen sporen een overdreven vorm van een bepaalde praktijk op. Net zoals bij kernkwaliteiten, kan een te veel van het goede evenzeer nefast zijn. Hoe meer mensen je kan bevragen in een bepaalde context, hoe representatiever de resultaten voor die context.

 

De vijf praktijken zijn :

  1. GAP-gericht kijken naar de minimum vereiste competenties en kennis voor de vlotte uitoefening van een bepaalde functie. Binnen deze praktijk wordt er dus vnl. gekeken naar wat niet goed of onvoldoende is in relatie tot de MUST HAVE aspecten van de functie.
  2. Contracteren op doelstellingen en resultaten inclusief het voorzien van regelmatige feedback waarbij hier vooral de klemtoon ligt op het beoogde resultaat zodanig dat medewerkers ruimte hebben in relatie tot de manier waarop het resultaat wordt behaald.
  3. Mate waarop het inzetten en ontwikkelen van het eigen talent wordt ondersteund. Binnen deze praktijk worden mensen vooral ingezet binnen hun sterktes.
  4. Mate waarin rol of functie en het talent van mensen worden gematcht i.f.v. organisatiedoelen. Kortom, mensen worden ingezet vanuit hun sterktes.
  5. Mate waarop de ontwikkeling van de organisatie wordt beïnvloed door de aanwezige – en zich ontvouwende - talenten van medewerkers. Dit betekent heel concreet dat de organisatie zich richt op de competenties die zich ontvouwen bij de medewerkers (= organische ontwikkeling van binnen uit).

 

Download dit instrument vragenlijst_5_praktijken_2.pdf (97 KB)