Social Capital en kennisproductiviteit: Proefschrift Tjip de Jong

19 jan 10

Social Capital en kennisproductiviteit: Proefschrift Tjip de Jong

Als leren een sociaal proces is, en leren belangrijk is voor organisaties, dan worden netwerken in een kenniseconomie belangrijk ‘sociaal kapitaal’. Niet alleen de mensen die in die netwerken zitten, maar ook hun onderlinge relaties waarin zij samen kennis delen en tot vernieuwing komen. (Hoe) kun je die netwerken bewust gebruiken als motor voor innovatie en continue ontwikkeling? Naar die vraag deed ik de afgelopen jaren onderzoek, met ondersteuning van promotor Joseph Kessels. Op 16 april mag ik mijn proefschrift verdedigen.

 

Onderzoek naar netwerken

In het onderzoek heb ik bekeken of (en hoe) netwerken succesvol waren in het innoveren. Netwerken in de zin van mensen die voor elkaar kiezen om samen te werken aan een urgent werk gerelateerd probleem - zonder directe aansturing of opdracht. Binnen of buiten organisaties, bijvoorbeeld met klanten of patiënten. Er komen mooie inzichten uit! Een voorproefje...

 

Case studies en samen onderzoeken

Na een verkennende case study in vijf netwerken bij ROC Midden Nederland en de wegverbreding van de A2 tussen Utrecht en Amsterdam, heb ik zeventien netwerken over een periode van ongeveer één jaar gevolgd. Tenslotte zijn de uitkomsten van die case studies vergeleken.


De aanpak was ongebruikelijk, omdat we het onderzoek samen met leidinggevenden, deelnemers van netwerken hebben vormgegeven en uitgevoerd. Een onderzoeksteam (o.a. de onderzoekspraktijk van Kessels & Smit) ondersteunde de activiteiten. Ook was er veel aandacht voor uitwisseling tussen de betrokken organisaties. Zodat niet alleen ik, maar ook anderen van het onderzoek konden leren.

 

De kracht zit in de verbinding

Het eerste inzicht: de verbindingen in een netwerk tussen deelnemers uit verschillende organisaties (bijvoorbeeld patiënten, studenten, klanten of verpleegkundigen) zijn een structurele voorwaarde om te innoveren. Zonder deze relaties gebeurt er niet veel bijzonders. Tegelijkertijd zijn ze niet doorslaggevend voor de ontwikkeling van het vermogen om te innoveren. Daar is meer voor nodig...


Netwerken die niet succesvol zijn als het gaat om innovatie, vertonen namelijk lage waarden als het gaat om zaken als vertrouwen, gedeelde normen, identiteit, afspraken en verwachtingen – oftewel de ‘relationele dimensie’ van sociaal kapitaal. Ook ten aanzien van gedeelde taal en verhalen – de ‘cognitieve dimensie' - scoren ze laag. Deze aspecten van een relatie doen er dus echt toe! Ook blijkt dat sociale leerprocessen deze twee dimensies van sociaal kapitaal direct beïnvloeden. Met andere woorden: je hebt de relatie nodig om tot onderling leren te komen, en andersom: als je samen iets nieuws leert bestendig je de onderlinge verbinding.

 

Samen iets maken helpt

Uit het onderzoek komt ook naar voren dat je als netwerk pas ‘leert te leren’ wanneer je samen een vraagstuk oppakt. Dus niet overleggen, maar aan de slag! Het "samen maken" heeft een groot effect op het innovatieve vermogen.

 

... maar of je daar hulp bij nodig hebt?

Een andere opvallende uitkomst is dat de interventies van een facilitator in een netwerk geen directe impact lijken te hebben op de kennisproductiviteit. Dus of het zin heeft om een facilitator erbij te vragen is maar de vraag. Dit is met name interessant voor ons vak. Interventies zijn wel nodig om het netwerk op gang te houden (uitnodigen, uitwerken van resultaten, etc.), tegelijkertijd hebben de “standaard” interventies geen duidelijke impact. Dit nodigt uit om nader te bepalen welke vaardigheden de HRD professional dient te gaan ontwikkelen. Wellicht bieden de volgende conclusies een handvat....?

 

Gevraagd: initiator en vraagstuk

De initiator van een netwerk en de aanwezigheid van een urgente, werkgerelateerde vraag hebben beiden een sterke invloed op de mate van kennisproductiviteit in een netwerk. Zonder deze twee aspecten (waar nog veel meer over te schrijven is) is de kans van slagen om in een netwerk te innoveren op basis van dit onderzoek zeer gering.

 

Fasen

En als het dan van start is gegaan, blijkt uit de case studies dat de ontwikkeling van een netwerk grofweg volgens vijf fasen verloopt: initiatiefnemen, uitnodigen, verbinden, creëren en uitstralen. Het is interessant om te zien hoe je die fasen kunt herkennen en versnellen.

 

Proefschrift en verdediging

Tot zover een ‘tipje van de sluier’. Meer is te vinden in het proefschrift Linking social capital to knowledge productivity. De openbare verdediging is op 16 april om 14.45 uur aan de Universiteit Twente. Je bent van harte uitgenodigd!


Andere interessante blogs op het thema “Publicaties” voor jou geselecteerd:


Hoe ontwerp je een goed leertraject?

15 jul

Hoe ontwerp je een goed leertraject?

"De meeste van ons kunnen precies het verschil uitleggen tussen een hele goede en slechte training of opleiding. Vaak doen we dit op basis van eigen ervaringen. Waar het kan gaan om de toepasbaarheid van aangereikte kennis, de ervaren begeleider of de prettige groep deelnemers...

Van een vijfpuntsschaal naar zelfreflectie

20 jun

Van een vijfpuntsschaal naar zelfreflectie

Talent, ontwikkelen en presteren bij Achmea “Achmea gooit beoordeling van medewerkers over andere boeg” zo maakte het verzekeringsbedrijf met ruim 12.000 medewerkers afgelopen september bekend. Een persbericht waar in veel organisaties met belangstelling naar werd gegeken, want het is zowel een hot item als...

Organisatiejournalistiek als krachtige veranderinterventie

9 mei

Organisatiejournalistiek als krachtige veranderinterventie

Collega Derk van der Pol is organisatiejournalist. Maar wat is het eigenlijk? Wat is het belang ervan voor organisaties? En wat vraagt het van je? Saskia Tjepkema interviewde Derk: “Voor mij gaat het erom dat je binnen een team of een hele organisatie...

In een leerwerkplaats leren studenten om het goede te doen

12 mrt

In een leerwerkplaats leren studenten om het goede te doen

Dr. Ada ter Maten is onlangs door het ROC Albeda in Rotterdam en met ondersteuning van de gemeente Rotterdam aangesteld als practor Leerwerkplaatsen. Een leerwerkplaats is een leer- en werkomgeving ingericht door de school en een of meer bedrijven, waarin studenten de bekwaamheden voor een...

Het Goede Gesprek

24 jan

Het Goede Gesprek

Laatst gebeurde het ineens. Ik liep tijdens een workshop bij een subgroepje langs en belandde middenin een verhit gesprek. Over de reorganisatie, het management dat zijn rol niet pakte en vele goede ideeën die niet benut werden. De gesprekspartners waren niet te stuiten. Het ene...

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

20 dec

Artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouwveiligheid

Samen met Antonie Van Nistelrooij en Marcel Veenswijk van de Vrije Universiteit schreef ik het artikel " Urgency for Safety in construction: narratives of carpe diem, carpe pecunia and memento mori ". Het is een artikel over cultuurverandering en leiderschapsontwikkeling op gebied van bouw veiligheid....

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

17 dec

Samen bouwen aan positief onderwijs: wat kun je als schoolleider doen?

In toenemende mate besteden scholen aandacht aan zaken als talent, welbevinden, motivatie, weerbaarheid en creativiteit. Positief onderwijs is de verzamelnaam voor alles wat een school doet om bewust te werken aan een balans tussen aandacht voor prestaties en voor welbevinden, zowel van leerlingen, als van...

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

10 dec

'Hoe het gaat' is interessanter dan 'hoe het moet'

Als veranderkundige heeft Ton ten Broeke een fascinatie voor ‘hoe het gaat’: wat is de achterkant van veranderprocessen? Hoe ziet het eruit achter de aanpakken en stappenplannen? Daar waar het echte werk gebeurt. Hij heeft zes vakgenoten geïnterviewd over precies dát aspect van het werk....
vorige
1 2 3 ... 20 21 22
volgende