Kennismanagement: enkele veel gehoorde reacties.

Paul Keursten (profiel) , Saskia Tjepkema (profiel) (1997); Bron: In: Opleiding & Ontwikkeling, 12. pp. 5-8.

Samenvatting

De term kennismanagement roept zeer uiteenlopende reacties op. Afhankelijk van de eigen ideeën over 'kennis' en ervaringen met 'management' vult iedereen het begrip anders in. Soms positief, soms negatief. Een aantal vooronderstellingen, vragen en associaties die de term kennismanagement in onze ervaring oproept willen we via dit Persoonlijk met u delen, en ze opnieuw tegen het licht houden: kun je er ook met andere ogen naar kijken? Kennismanagement definiëren we hierbij in de zin van kennisproductiviteit: het vermogen kennis te genereren, verwerven, verspreiden en toe te passen in (verbeterde of vernieuwde) processen, producten of diensten (Kessels, 1995).

Download dit artikel Artikel_1997_keu...ismanagement.pdf (151 KB)