Benchmarking en best practices

Samenvatting

Elke organisatie, elk team heeft wel bepaalde kwaliteiten waarmee ze heel succesvol is. Zoeken naar deze kwaliteiten, in je eigen organisatie of daarbuiten, is een leerproces op zichzelf. Benchmarking omvat het in kaart brengen van bijvoorbeeld technische systemen, managementsystemen, methoden voor opleiden en leren, kennis en vaardigheden en waarden en normen van ondernemingen in zowel de eigen als andere branches, met als doel de vergelijking met de eigen organisatie op deze aspecten mogelijk te maken en vervolgens intern te werken aan verbetering. De meest aansprekende of succesvolle voorbeelden (best practices) kunnen daarbij als ijkpunt dienen.

Download dit instrument Benchmarking_en_best_practices.pdf (117 KB)