Mind Mapping

Samenvatting

 

Wat is het?

Mind mapping is een techniek om gedachten en denkpatronen in beeld te brengen. Het helpt je nieuwe verbanden te zien en op andere ideëen te komen. Vaak start je van vanuit een bepaald onderwerp. Door vanuit een onderwerp te associëren en deze associaties daadwerkelijk op te schrijven of te tekenen ontstaat een mindmap. Een mindmap is letterlijk vertaald ‘een kaart van de hersenen’. Het doel van mindmapping is het in kaart brengen van alle aspecten van een probleem of onderwerp tesamen met de onderlinge relaties tussen deze aspecten. Het geeft inzicht in de mentale modellen van mensen. Mindmapping is een vrij eenvoudige maar krachtige methode.

 

Wanneer gebruik je het?

Mind mapping kun je toepassen als individuele techniek. Je legt via taal of beelden je eigen kennis, ideëen of associaties vast. Mind mapping is ook geschikt om met collega’s van gedachten te wisselen over een bepaald onderwerp. Door met elkaar te werken aan een gezamenlijke mindmap ontstaat een proces van kennis delen en kennis creëren. Ergens samen aan werken dwingt tot het combineren van afzonderlijke ideëen, wat weer kan leiden tot nieuwe ideëen en invalshoeken voor onderwerpen en vraagstukken. Het maakt tevens inzichtelijk welke perspectieven mensen hebben op het onderwerp wat weer kan leiden tot een beter begrip voor verschillende meningen en ideëen.

Download dit instrument Mind_mapping.pdf (171 KB)