Cora Smit

Cora Smit

Cora is één van de oprichters van Kessels & Smit, The Learning Company. Op 1 januari 2011 heeft zij, na 35 jaar, met Joseph Kessels afscheid genomen van het gezelschap. Ze doet het nu wat rustiger aan en geniet van het leven.

 

Alles wat je aandacht geeft, groeit

Als coach of adviseur leef ik me in: wat heeft de ander of de organisatie nodig? Wat zal gaan werken? Het samen zoeken naar de gewenste verandering is belangrijk: wat wil je en wat is er al?

 

Of het nu gaat om leertrajecten, organisatieveranderingsprocessen of coaching: het moet wel iets opleveren. De waarderende benadering ervaar ik als de effectiefste aanpak: aansluiten bij wat er al is.

 

Ik werk veel als coach, wil mij daar nog verder in specialiseren. Het 1-op-1 contact maakt het gesprek dieper en het effect groter. Coaching kan nieuw repertoire, nieuwe vaardigheden en kansen opleveren.

Iemand die mij een coachvraag stelt wil verbetering bereiken in bepaalde situaties. Een vraag is bijvoorbeeld: “ Ik kom kortaf en ongeïnteresseerd over, terwijl ik juist wel betrokken en geïnteresseerd ben.” Of: “In een vergadering wil ik me beter kunnen verweren.”  Bij het werken aan dergelijke vragen gaat het om inzicht in de situatie en een keuze voor effectief gedrag.

 

In mijn coaching ga ik alsvolgt te werk:

  • We onderzoeken de te veranderen situatie. Wat wil je graag?
  • Wat zijn zich herhalende denk- of gedragspatronen die zouden kunnen werken als een vicieuze cirkel? Vaak hoef je daarin maar één kleine verandering aan te brengen om het patroon te doorbreken en de gewenste verandering te realiseren.
  • Je gedachten veranderen is je gevoelens veranderen.
  • Nieuw gedrag vereist oefening; alleen inzicht is niet genoeg. De gedragsverandering begeleid ik door werken met acteurs, oefenen, herhaaldelijk  contact in coachgesprekken en desgewenst via dagelijkse mailuitwisseling.
  • Aandacht is de grootste beloner, ook negatieve aandacht! Zorg dat je aandacht geeft aan wat er al is en aan de dingen die moeten groeien.

 

Ik heb een optimistische kijk op gedragsverandering. Mensen hebben een groot vermogen om nieuwe denk- en gedragspatronen te leren. En, als je één stukje gedrag verandert, gaat alles schuiven!