Workshops 'in gesprek over talent en ontwikkeling'

Managers aan de slag met sterke punten

 

Het Ministerie van VROM kiest voor een veranderlijke organisatiestructuur, om te kunnen meebewegen met ontwikkelingen in haar omgeving. Dit vraagt van medewerkers dat ze goed weten waar hun talenten liggen. En dat ze over het vermogen beschikken om die telkens slim in te zetten, in nieuwe rollen.

 

Het doet ook een beroep op het vermogen van managers om kwaliteiten te ontdekken en te zoeken naar een optimale match tussen datgene waar mensen goed in zijn en het werk dat ze doen. Daarom heeft het ministerie Kessels & Smit gevraagd een workshop te verzorgen in het voeren van gesprekken over talent en ontwikkeling. Kun je ontwikkelgesprekken talentgericht inzetten? En hoe geef je in het werk feedback op sterke punten?

 

Talent voor talentontwikkeling...

In de voorbereiding vroegen we deelnemers om na te gaan waar hun eigen talent ligt als het gaat om het spotten en ontwikkelen van talenten van medewerkers. Elke manager doet dit namelijk al. Vaak onbewust.

 

Tijdens de ochtend werkten we met de deelnemers in een groep van 12 aan het verkennen van het talentgericht perspectief op ontwikkeling. Er was zowel aandacht voor de drijfveren (waarom zou je dit meer willen doen) als voor de praktische kant (tools, gesprekstechnieken).

 

Oefenen met eigen cases

In het middagdeel werkten de managers in drie kleine subgroepen. Elk met een trainersacteur en een procesbegeleider. Heel intensief, geconcentreerd. Iedere deelnemer bracht eigen cases in om te oefenen.

 

Aan de slag op het werk

Interne procesbegeleiders  waren na afloop bereikbaar voor ondersteuning en advies op het gebied van talentgerichte ontwikkelgesprekken in de praktijk.

 

De 145 leidinggevenden die de eendaagse workshop volgden reageerden heel positief. Het maakt energie los en leidt tot herkenning. Een deelnemer: ‘Goed dat de training bij jezelf begon: als je je eigen talent in kaart weet te brengen lukt het ook om anderen hierin te ondersteunen".

 

De Bestuursraad van VROM gaat nu in nauw gesprek met de lijnmanagers en P&O op zoek naar een goed vervolg om het perspectief te verankeren in de manier van leidinggeven. De workshop krijgt in ieder geval een plek in het vaste aanbod.
“Weer een stapje naar een werkrelatie tussen manager en medewerkers waarin het veilig en logisch is om het over persoonlijk en organisatiebelang te hebben, zonder dat beiden als een tegenstelling worden gezien.”
- Hoofd P&O VROM