Maatschappelijke projecten als leeromgeving voor leiderschap met lef

Managers als regisseur van eigen leren

 

Verzekeraar Eureko Achmea vraagt van managers ‘krachtig leiderschap, ondernemend en met durf’. De organisatie zocht een ontwikkeltraject voor de eigen Top 150, dat even anders zou zijn dan anders. Trainingen met PowerPoint-sheets, lezingen, rollenspelen, simulaties of acteurs waren bij de managers al bekend... Dat was dit keer niet de impuls die ze zochten. Men zocht naar een aanpak die deelnemers zou uitnodigen om het onbekende te verkennen en hierin leiderschap en lef te tonen. Ondernemerschap te ontwikkelen.

 

Met Kessels & Smit adviseurs ontstond het idee voor een leertraject met een sterk organisch en experimenteel karakter voor alle betrokken. Een hardnekkig maatschappelijk probleem vormde de ruggengraat. Een groep deelnemers kreeg de opdracht hiervoor een structurele oplossing te vinden. Het was de start van de ontwikkeling van The Challenge...

 

Regisseur van eigen leerproces

Dat werd de naam voor de nieuwe aanpak van de ontwikkeling van het topmanagement. Het traject ziet er van de buitenkant simpel uit. Deelnemers werken samen aan een maatschappelijk project dat hen echt raakt. Daarnaast regisseren zij zelf hun leerproces, vanuit hun eigen leerbehoeften. Iedereen loopt immers tegen andere uitdagingen aan.

 

Iedereen actief

De kracht zit in de eenvoud en openheid. Daardoor is het onontkoombaar dat iedereen in actie komt – anders is er immers geen leertraject... De leerbegeleiders ondersteunen het proces op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door deelnemers te coachen in het ontdekken van hun leervragen en bij de regie van hun leerproces. Maar ook door de groep te ondersteunen in de  aanpak van het vraagstuk en de onderlinge samenwerking. Zodat leren en presteren samen gaan. 

 

Maatschappelijke relevantie en persoonlijk leren

In The Challenge hebben inmiddels zeven groepen een bijdrage geleverd aan respectievelijk huisvesting van dementen, jeugdwerkeloosheid, diabetes, mantelzorg, zwerfjongeren, laaggeletterdheid en veiligheid & jeugd. In de groepen ontstonden totaal verschillende processen, dynamieken, leereffecten en ontmoetingen. Veel deelnemers spreken over een gevoel van machteloosheid tijdens de start van het zoekproces en een gevoel van kracht en bevlogenheid bij het aangaan van het hardnekkige maatschappelijke vraagstuk.

 

Het leren werkt door...

Eureko Achmea beschouwt het traject als van grote waarde: het helpt deelnemers om krachtig in verbinding te staan. De deelnemers zoeken meer interactie met hun eigen management, collega-managers en medewerkers. Het aanpakken van problemen met leiderschap en lef werkt door binnen en buiten de organisatie.

 

The Challenge is genomineerd voor de Nederlandse Adviesprijs door de Raad van Organisatieadviesbureaus (ROA) en Orde van Organisatiekundigen en Adviseurs (OoA).