De Talenten-Toolbox: aandacht voor talent van leerkrachten

14 nov 11

De Talenten-Toolbox: aandacht voor talent van leerkrachten

Afgelopen jaar werkte Irene Terlouw in het kader van het afronden van haar Master Pedagogiek hard aan een onderzoek naar talenten van leerkrachten in het basisonderwijs. De vraag was: als je leerkrachten ondersteunt in het (her)ontdekken van hun eigen talent, beïnvloedt dit dan hun werkplezier? En ook hun manier van kijken naar talenten van leerlingen? Begeleiders van het project waren Saskia Tjepkema, adviseur bij Kessels & Smit, en Els Pronk, kinder- en schoolcoach onder de naam Grootsklein.

 

De gedachte was simpel: door de toenemende prestatiedruk sneeuwt aandacht voor talenten voor kinderen in de klas nog wel eens onder. Hoe kun je leerkrachten helpen ook die sterktes van leerlingen in het oog te houden, zonder hen nog een procedure of aandachtspunt mee te geven? Zou het helpen om leerkrachten gewoon vooral zelf de tijd en rust te gunnen om weer even met hun eigen talent aan de slag te gaan? Zou dat ‘aanstekelijk’ werken? Met die vraag gingen we op pad.

 

Talenten-Toolbox

Tijdens het onderzoek hebben we de Talenten-Toolbox ontwikkeld: een hulpmiddel waarmee je relatief eenvoudig een workshop kunt ontwerpen voor leerkrachten om op zoek te gaan naar hun talenten. De toolbox bestaat uit:

  • starters en ijsbrekers: werkvormen die geschikt zijn om een bijeenkomst te openen;
  • kernwerkvormen: aanpakken die helpen zicht te krijgen op je talent;
  • afronders: werkvormen die gemaakt zijn om de vertaalslag te maken van je talent naar de werkplek.


Ook is er een set theorie-kaarten toegevoegd, waarmee de begeleider vrij makkelijk theorie kan toevoegen. En enkele onderzoeksvragen die je vooraf kunt stellen om tot een zo passend mogelijk ontwerp te komen.

 

Waarom een toolbox?

De toolbox is samengesteld op basis van literatuuronderzoek en ontwerpsessies met meer dan 20 ervaringsdeskundigen. Oorspronkelijk was de gedachte om een ‘talentenworkshop’ te ontwikkelen. Dan zouden we met die workshop een aantal scholen bezoeken en onderzoeken wat het effect was. Maar in gesprekken met experts werd al snel werd duidelijk dat een generieke workshop niet te maken valt… Al is het alleen al omdat de trainer een belangrijke rol vervult en idealiter ook werkvormen gebruikt die passen bij zijn of haar sterktes. Ook aansluiten bij de specifieke doelgroep is belangrijk. Een confectiepak konden we dus niet maken, maar een bundeling van allerlei ingredienten waar je telkens een ontwerp-op-maat kunt maken, wel!  Hiermee kwam bovendien het ontwerp-talent van Irene bovendien volop naar voren, en zo onstond de toolbox.

 

Effecten van aandacht voor talent van leerkrachten

Met die box als basis heeft Els op een aantal scholen een workshop voor leerkrachten verzorgd. Telkens op maat gemaakt. Irene heeft die workshop geobserveerd en voor- en nametingen gedaan. Het bleek dat de bijeenkomsten positieve effecten hadden op leerkrachten. Ze kregen er niet alleen een ‘energieboost’ van, en ideeën voor hoe ze in hun aanpak nog meer gebruik konden maken van hun sterke punten, maar ook concrete inspiratie voor het werken met talenten van leerlingen. Enkele uitspraken van leerkrachten:

  • “Eerst wel even wennen hoor om te praten over waar je goed in bent. Maar het geeft zo veel energie als het gaat over waar ik goed in ben.”
  • “Ik ga kinderen een voorbeeld geven om te laten zien waar ik goed in ben.”
  • “Ik ben weer op mijn kracht gaan zitten. Daardoor heb ik weer meer rust om weer echt te duiken in de gesprekken met kinderen en gewoon lekker met ze bezig te zijn.”
  • “Als ik kinderen complimenten geef, ga ik er ook talenten bij benoemen, zodat ze zich bewust worden wat hun talenten zijn.”


De conclusie dat aandacht voor talent van leerkrachten zich doorvertaald in de klas kwam helder uit het onderzoek naar voren. In het onderzoeksverslag is hierover meer te lezen, alsmede over de precieze aanpak en de literatuur die er aan ten grondslag ligt.

 

Meer weten?

Irene heeft ook een website ontwikkeld: talententoolbox.nl. Hier is meer te lezen over dit instrument en over werken met talent in het onderwijs in zijn algemeenheid. De toolbox is er ook te bestellen, tegen kostprijs. Er blijkt veel belangstelling voor te zijn, ook uit andere sectoren dan het onderwijs, zoals de thuiszorg. De komende tijd zullen we dan ook regelmatig een workshop over werken met de toolbox verzorgen. Ook dat loopt via de talententoolbox-site.

 

Benieuwd naar hoe het verder loopt?

Het project van Irene is afgerond, er ligt een mooi onderzoek en Irene is met glanzende cijfers geslaagd voor haar opleiding. We zijn alle mensen die hebben meegedacht in de ontwikkeling heel erg dankbaar! Maar het verhaal van de toolbox is nog niet ten einde. Zo hebben we hem ondertussen vertaald in het Engels en heeft Els hem al bij diverse scholen en in een project in Kenia gebruikt. Ook zijn er inmiddels veel begeleiders die een kopie hebben en ermee werken in hun praktijk.

 

Benieuwd hoe het verder gaat? Irene, Saskia en Els zijn te volgen via:

 

Download Talententoolbox-...ir-onderwijs.pdf (445 KB)

Andere interessante blogs op het thema “Projecten” voor jou geselecteerd:


Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

16 mrt

Vertel je verhaal op www.doorbreken.be

Patronen Mensen hebben een natuurlijke neiging om zich tegen veranderingen te verzetten. Veranderingen worden in ons brein ervaren als bedreiging. Ons biochemisch systeem houdt niet van verandering en doet er alles aan om bij het vertrouwde te blijven, ook al is het niet constructief...

De impact van een leiderschapsprogramma

28 nov

De impact van een leiderschapsprogramma

Een leiderschapsprogramma ondersteunt managers in een grote internationale organisatie in hun ontwikkeling. In 2011 werd Kessels & Smit gevraagd om het programma te herontwerpen. In de afgelopen jaren ontvingen we veel positieve feedback van deelnemers en andere betrokkenen. We hadden echter nog geen compleet beeld...

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

1 dec 16

De impact van een kort leertraject gericht op talentontwikkeling

Naar aanleiding van een kort leertraject deden we een impactonderzoek onder de 26 deelnemers. Het doel van dit onderzoek was nagaan in hoeverre de workshop leidde tot concrete opbrengsten in het werk van de deelnemers. Twee bijeenkomsten en een talentenscan De workshop was...

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

10 nov 16

Nieuw onderzoek: aandacht voor talent in de gesprekscyclus

Wat is het effect als leidinggevenden en medewerkers expliciet aandacht besteden aan het inzetten van ieders talent? Dat onderzochten we ruim een jaar geleden in een project met de Universiteit Tilburg. We zagen veel positieve effecten . Nu zijn we een stap verder en willen...

Verbinding maken met kwetsbaarheid

13 okt 16

Verbinding maken met kwetsbaarheid

Leer gemaakt van vissenhuid, the seven basics en compatible closet. Voor mij nieuwe termen maar voor deelnemers van de kick-off training van Shop ’n Style gesneden koek. Ik heb het over negen stijlvolle pioniers met de ambitie om de fashion industrie eerlijker en duurzamer te...

Lichte lessen uit Ghana

4 okt 16

Lichte lessen uit Ghana

Het gesprek stokt. Een wanhopige blik. “What question should I ask now?”, vraagt Mercy, één van de deelnemers aan de training Dialogue for Peaceful Change . Ik stel haar een wedervraag: “Wat denk je? Wat komt er als eerste in je op? Let go of...

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

3 okt 16

Experimenteren met talentgerichte P gesprekken

Er is de laatste tijd veel te doen rond P-gesprekken: functioneringsgesprekken, RGW, beoordelings-, ontwikkel-gesprekken. Organisaties zetten dit middel over het algemeen in de vorm van een vaste cyclus in, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers gemotiveerd blijven en beter gaan presteren. Maar dit...

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

13 sep 16

Leren door te experimenteren. Vier bouwstenen die helpen om jouw eigen experiment te starten

Sinds vijf jaar ontwerpt en faciliteert Kessels & Smit een leiderschapsprogramma voor een grote organisatie in de detailhandel. Het programma is sterk verankerd in de werkpraktijk en ondersteunt deelnemers om meer te experimenteren en reflecteren in hun dagelijkse werk.
vorige
1 2 3 ... 19 20 21
volgende