Martine van Es small

Martine van Es


Nederland

Creëren van de toekomst 

 

Partnerschappen met sociale impact

Sinds 2015 maak ik als adviseur en coach onderdeel uit van Kessels & Smit, The Learning Company. Hiervoor heb ik als interim-, project- en algemeen manager in uiteenlopende functies gewerkt bij zowel commerciële bedrijven als ontwikkelingsorganisaties. Met Master-diploma’s in strategisch management en internationale ontwikkelingsstudies, ben ik ook erg geïnteresseerd in waar de werelden van NGO’s en business juist samen komen. Er is zoveel potentieel om van elkaar te leren. Hoe kunnen we het sterke gevoel van missie en purpose dat bij NGO’s heerst, overbrengen naar bedrijven? En welke lessen kunnen NGO’s leren van bedrijven om effectiever te worden? En hoe kunnen we krachtige partnerschappen vormen tussen bedrijven en NGO’s om sociale impact te creëren?
 

Around the world

Internationale en cross-culturele projecten hebben me altijd erg getrokken, waardoor ik een groot deel van mijn werkervaring in buitenland heb opgedaan. Mooie herinneringen heb ik bijvoorbeeld aan het opstarten van een social business en een basisschool in Guatemala, consultancy werk in de VS en een onderzoek naar de rol van het leger in vredesprocessen in Zuid-Thailand. Je kunt me er midden in de nacht voor wakker maken.

 

Werken vanuit hart en zingeving

Bij K&S zet ik me verder graag in voor integrale verandertrajecten die uitgaan van de kracht van mensen. Er komt langzaamaan meer ruimte om te werken en ondernemen vanuit het hart en vanuit een gevoel van zingeving. En dat heeft de mogelijkheid om zowel voldoening en de resultaten te laten groeien. De groei van de ‘conscious business’ benadering, waarbij er aandacht is voor het creëren van toegevoegde waarde voor alle interne en externe betrokkenen, zie ik ook als heel waardevol. Daar draag ik graag aan bij door met teams of organisaties de visie en het beeld dat bij deze toekomst hoort uit te tekenen en vervolgens ook samen de stappen te bepalen en te zetten om deze toekomst te creëren.  
 

Coachen naar de toekomst

Het creëren van de toekomst staat ook centraal in mijn werk als trainer en bewustzijnscoach (ICF geaccrediteerd). Ik kom graag in contact met individuen of teams die doelgericht en met commitment verandering willen creëren. Dit doe ik onder andere op thema’s als performance, leiderschap, talent en authenticiteit. Coachen op zijnsniveau vormt wat mij betreft daarin de kern, omdat je dan echte verandering realiseert. Gedrag en realiteit, en daarmee je gewenste toekomst, volgen dan als vanzelf.