Inspirationblog

Found 8 posts in category "" Remove selection filter from Netherlands Remove selection filter

This item is not available in English.

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

Oct 4

Beweging creŽren met Appreciative Inquiry

Op Managementsite.nl verscheen een mooie casebeschrijving van Saskia Tjepkema over de Wageningen Bioveterinary Research (WBVR), een zelfstandig functionerend onderzoeksinstituut waar men werkt aan preventie, bestrijding en controle van dierziekten . "Een negatieve MTO uitslag was de trigger… Er moest iets gebeuren, maar wat?...

This item is not available in English.

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek

Sep 10 15

Verandering ontstaat gesprek voor gesprek

Werken aan organisatieverandering doen we soms op speciaal daarvoor bedoelde momenten: tijdens een heidag, een strategie-tweedaagse, een workshop die speciaal rond het veranderproject is georganiseerd. Daarnaast zijn er een heleboel andere momenten waarop je als leidinggevende of procesbegeleider bezig bent om verandering of beweging aan te moedigen. In je team, in jouw organisatieonderdeel of in het gedrag of de manier van kijken van die ene collega... De kleine impulsen die je elke dag op de werkvloer wel of niet geeft zijn op den duur misschien nog wel belangrijker dan de geplande grote expliciete veranderinterventies. Verandering en beweging gaat immers gesprek voor gesprek. Appreciative Inquiry werkt op basis van dat principe. Hoe zet je dat effectief in? Hoe werkt het?

This item is not available in English.

Experimenteren en improviseren

Jan 12 15

Experimenteren en improviseren

In Appreciative Inquiry gaat het naast het creëren van verbinding en verdieping, ook juist over nieuwe energie en ideeën voor actie creëren. Door al doende te leren en te onderzoeken. En te experimenteren in het werk. Hoe zorg je voor voldoende experimenteerruimte? Wat maakt werken...

This item is not available in English.

De kracht van aanmoediging: van goed idee naar nieuw gedrag

Nov 17 14

De kracht van aanmoediging: van goed idee naar nieuw gedrag

Gesprekken die we voeren vanuit een Appreciative Inquiry (AI) insteek mobiliseren energie, enthousiasme en concrete ideeën voor verbeterstappen. Bij een geslaagd gesprek gaan mensen vol drive en goede voornemens weg. Hoe houd je dat vast op een manier waardoor het eigenaarschap bij de mensen zelf...

This item is not available in English.

Negatieve emoties pakken als startpunt voor beweging

Sep 30 14

Negatieve emoties pakken als startpunt voor beweging

Het centrale uitgangspunt van Appreciative Inquiry is: door samen onderzoek te doen naar kracht en vermogen, ontstaan ideeën voor vernieuwing én de motivatie bij betrokkenen om samen werk te maken van die ideeën. Maar betekent dit dat je het alleen mag hebben over wat goed...

Appreciative Inquiry and the power of questions

Jun 2 14

By: Joeri Kabalt - profile | Category: Inspiration Fun
Appreciative Inquiry and the power of questions

Questions are essential within the perspective of Appreciative Inquiry. The questions we ask ourselves – as a person or a system – determine the direction towards which we develop ourselves. What sort of questions can then help to facilitate a movement towards the desired direction?...

When Appreciative Inquiry leads to transformational change

May 16 12

When Appreciative Inquiry leads to transformational change

“Appreciative Inquiry has the potential to unleash transformational change.” Professors Ron Fry and Gervase Bushe agree upon that. “It has been proven, in practice, but also by research. So the real challenge now is to figure out how to really make that potential come true.”

They delivered a keynote speech during the World Appreciative Inquiry Conference. In the first half they stressed the generative nature of AI, during the second part they explored different things we can do as AI practitioners, to increase the impact of any AI intervention.

Appreciative Inquiry: it's about more than positivity

May 14 12

Appreciative Inquiry: it's about more than positivity

Appreciative Inquiry is about engaging people in lively dialogue and reflections around powerful questions in order to foster development. 'A human system moves in the direction of its questions', is one of AI's core principles. So asking the right ones is key, those that bring energy and new ideas.

At the Fifth World Appreciative Inquiry Conference last April, prof. Ron Fry and prof. Gervase Bushe, held an interesting keynote on this generative nature of AI. As Ron Fry puts it: “The most amazing aspect of AI to me is that it always sets people in motion. Few begin an AI summit wanting more work to do; nearly all leave having volunteered to new cooperative action. Something happens: we call it generativity.”