This item is not available in English.


Appreciative Inquiry: hoe onderzoeken en veranderen samen kunnen vallen. Een interview met David Cooperrider.

Luk Dewulf (profile) , Luc Verheijen (profile) (2004); Source: Opleiding & Ontwikkeling, nummer 11. pp. 23-26.

Summary

In deze bijdrage beschrijven we wat appreciative inquiry is, wat de rol van HRD-professionals in het werken met Appreciative Inquiry kan zijn en twee uitdagingen die David Cooperrider naar de toekomst toe ziet.

Download this article Artikel_2004_dew...tive_inquiry.pdf (100 KB)